Contacte

         Parohia Ortodoxă

”Sfântul Ierarh Grigorie Palama”

din cadrul Mitropoliei Basarabiei, mun. Chișinău

str. Operațiunea Iași-Chisinau, 29

IDNO: 1014620001900

cont IBAN MD19ML000000002251429544

BC ”Moldindconbank” S.A.,

Filiala ”Invest”, MOLDMD2X329,

Bd. Moscova nr. 14/1.

Pr. Paroh Nicolae Crețu,

      tel. +373 68023999

Microbuzele 140A, 152, 130

Autobuzele 2, 47