Proiectele Noastre

Cultivând ideea iubirii aproapelui, a solidarităţii cu cei aflaţi în nevoi şi în suferinţe, dând expresie acestor simţăminte şi virtuţilor creştine în rugăciunile cultului divin care are prin excelenţă un caracter comunitar. Comunitatea ”Sf Ierarh Grigorie Palama” a găsit şi dezvoltat forme de manifestare a carităţii, având strânsă legătură cu viaţa liturgică, prin următoarele proiecte:

Dar din Dar

De sărbători alături de voi

Să dăruim lumină

Tabăra pentru Copii

Garderoba Socială

Psaltirea lui David

Servicii de Consultanță.