„Vindecarea slăbănogului are loc datorită credinţei celor apropiaţi”

Duminică, 16 martie, Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a oficiat, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în mijlocul comunităţii „Sfântul Grigore Palama” din Chişinău (preot paroh Nicolae Creţu).

În cuvântul său de învăţătură, rostit după Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Petru a vorbit despre semnificaţia parabolei din Duminica a doua din Sfântul şi Marele Post al Sfintelor Paşti şi despre viaţa şi învăţăturile Sfântului Grigore Palama.

Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei, între altele, a spus: „În Evanghelia de astăzi vedem că Mântuitorul vindecă slăbănogului mai întâi sufletul, iertându-i păcatele, apoi îi vindecă şi trupul, spunându-i: „Ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta”. Una dintre învăţăturile pe care trebuie să le reţinem este că între sănătatea trupească şi cea sufletească există o strânsă legătură. Altă învăţătură pe care o reţinem este că atunci când suferim cu trupul, tratamentul trebuie să-l începem de la cu suflet. Să mergem mai întâi la duhovnic, apoi la medic. Poate cauza suferinţelor noastre sunt păcatele noastre şi atunci fără Biserică tratamentul nostru medicamentos este neeficient.  

Mai învăţăm din Evanghelia de astăzi, că vindecarea slăbănogului are loc datorită credinţei celor apropiaţi, a celor patru inşi, care l-au adus la Mântuitorul. Evanghelia ne spune că: „Văzând credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!”. Înţelegem, de aici, că rugăciunile celor de lângă noi sunt de mare folos atunci când trecem prin boală sau prin alte greutăţi.

Dacă avem prieteni credincioşi, rugători la Dumnezeu, avem un mare câştig. De la prietenii slăbănogului, reţinem o altă învăţătură şi anume să nu fim indiferenţi faţă de semenii noştri. Şi când ei trec prin suferinţe, în primul rând, să ne rugăm pentru dânşii, apoi să-i îndemnăm să se roage şi ei la Dumnezeu şi să meargă la biserică şi să caute un preot duhovnic pentru ca să se mărturisească”.

Referindu-se la Sfântul Grigore Palama, Înaltpreasfinţitul Petru a spus: „Astăzi, în Duminica a doua din Postul Mare, după rânduiala Sfinţii Părinţi, facem pomenirea Sfântului Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, patronul spiritual al comunităţii frăţiilor voastre. Sfântul Grigore Palama a trăit în secolul al XIV-lea şi el învăţa că prin post şi rugăciune neîncetată, omul poate să preguste din lumina cea necreată, neapusă a Împărăţiei lui Dumnezeu, din lumina Mântuitorului de pe Muntele Tabor, când S-a Schimbat la Faţă. De aceea el este numit şi teologul luminii Taborului. Această lumină este adunată de sfinţi prin ostenelile lor duhovniceşti, lumină care străluceşte pe chipurile lor în sfintele icoane”.

„Suntem în perioada Postului Mare. Să ne străduim ca prin post mai intens, rugăciune mai multă şi fapte bune să adunăm lumină sfântă în sufletele noastre. Şi astfel cu chipurile luminate să ne apropiem de Slăvitul Praznic al Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a îndemnat Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei.

Sursa: www.mitropoliabasarabiei.md